Lista cu membrii titulari din România în comisiile Parlamentului European

1. Comisia pentru afaceri externe (AFET) -76 membri
Norica NICOLAI (ALDE)
Ioan Mircea PAŞCU (S&D), vicepreşedinte
Cristian Dan PREDA (PPE)
Adrian SEVERIN (S&D)

a. Subcomisia pentru securitate şi apărare (SEDE) -30 membri
Norica NICOLAI (ALDE), vicepreşedinte

b. Subcomisia pentru drepturile omului (DROI) – 30 membri
László TŐKÉS (PPE)

2. Comisia pentru dezvoltare (DEVE) – 30 membri
Corina CREŢU (S&D), vicepreşedinte

3. Comisia pentru comerţ internaţional (INTA) – 29 membri
George BECALI (NA)
Iuliu WINKLER (PPE)

4. Comisia pentru bugete (BUDG) – 44 membri

5. Comisia pentru control bugetar (CONT)- 29 membri
Cătălin Sorin IVAN (S&D)
Monica Luisa MACOVEI (PPE)

6. Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON)- 48 membri
George Sabin CUTAŞ (S&D)
Theodor Dumitru STOLOJAN (PPE), vicepreşedinte
7. Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

(EMPL) – 50 membri
Elena BĂSESCU (PPE)
Rovana PLUMB (S&D)
Traian UNGUREANU (PPE)

8. Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI) – 64 membri
Elena Oana ANTONESCU (PPE)
Daciana Octavia SÂRBU (S&D)
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU (NA)

9. Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE) – 55 membri
Ioan ENCIU (S&D)
Adina Ioana VĂLEAN (ALDE)

10. Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) – 39 membri
Cristian Silviu BUŞOI (ALDE)

11. Comisia pentru transport şi turism (TRAN) – 45 membri
Marian-Jean MARINESCU (PPE)
Silvia Adriana ŢICĂU (S&D), vicepreşedinte

12. Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) – 49 membri
Victor BOŞTINARU (S&D)
Petru Constantin LUHAN (PPE)
Iosif MATULA (PPE)
Ramona Nicole MĂNESCU (ALDE)

13. Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI) – 45 membri
Vasilica Viorica DĂNCILĂ (S&D)
Rareş Lucian NICULESCU (PPE), vicepreşedinte

14. Comisia pentru pescuit (PECH) – 24 membri

15. Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT) – 32 membri
Cătălin Sorin IVAN (S&D)
László TŐKÉS (PPE)
Tudor Corneliu VADIM (NA)

16. Comisia pentru afaceri juridice (JURI) – 25 membri
BODU Sebastian Valentin (PPE), vicepreşedinte

17. Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
(LIBE) – 55 membri

Monica Luisa MACOVEI (PPE)
Csaba SÓGOR (PPE)
Renate WEBER (ALDE)

18. Comisia pentru afaceri constituţionale (AFCO) – 25 membri

19. Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM) – 35 membri

20. Comisia pentru petiţii (PETI) – 35 membri
Victor BOŞTINARU (S&D)
Adina Ioana VĂLEAN (ALDE)